Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5 cm và 6,0 cm; lệch pha nhau π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

A.

1,5 cm.

B.

7,5 cm.         

C.

5,0 cm.

D.

10,5 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ của hai dao động ngược pha img1 cm.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.