Hai dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực tiểu khi:

A.

φ2 − φ1 = 2kπ.

B.

φ2 − φ1 = (2k + 1)π.

C.

φ2 − φ1 = .

D.

φ2 − φ1 = (2k + 1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

φ2 − φ1 = (2k + 1)π.

Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại khi dao động thành phần cùng pha φ2 − φ1 = (2k + 1)π.

khi đó biên độ dao động là  A = |A1 - A2| (nhỏ nhất).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.