Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm M của AB lần lượt là 50dB và 44dB. Mức cường độ âm tại B gần giá trị nào nhất ?         

A.

36dB.

B.

47dB.

C.

28dB.

D.

38dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Đặt OA = 1, OB = x img1

+ img2

+ img3.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.