Hai điểm sáng dao động điều hòa trên một đường thẳng có cùng vị trí cân bằng, cùng biên độ có tần số f1 = 2 Hz; f2 = 4 Hz. Khi chúng có tốc độ v1 và v2 với v2 = 2v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng img1bằng:

A.

  2.

B.

 0,5.

C.

 0,25.

D.

 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Từ biểu thức độc lập thời gian giữa vận tốc và gia tốc ta thu được: img1.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.