Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động lần lượt là img1. Khoảng cách giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là:

A.

1,1 cm.

B.

4 cm.

C.

14,9 cm.

D.

4img1 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1  + Biểu diễn hai dao động tương ứng trên đường tròn. Khi chúng có cùng vận tốc thì (1) (2) sẽ song song với trục Ox → Khoảng cách: img2   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.