Hai điện tích điểm đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5 (cm) thì đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 10-6 (N). Nếu một điện tích được thay bằng -Q, và khoảng cách giữa chúng bằng 2,5 (cm) thì lực tương tác Coulomb bây giờ là

A.

Hút, F = 2.10−6 (N).

B.

Đẩy, F = 2.10−6 (N).

C.

Hút, F = 4.10−6 (N).

D.

Hút, F = 5.10−6 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hút, F = 4.10−6 (N).

F không phụ thuộc vào dấu của Q.

Do đó r giảm một nửa, lực tăng gấp 4 lần. do bây giờ 2 điện tích trái dấu nên đây là lực hút F = 4.10−6 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.