Hai điện tích điểm q1 = 5nC, q2 = - 5nC đặt lần lượt tại A và B cách nhau 10cm. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách q1 5cm; cách q2 15cm:

A.

4 500V/m

B.

36 000V/m

C.

18 000V/m

D.

16 000V/m

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: img1  -       Ta phân tích các vector như hình vẽ. -       Tính độ lớn img2  img3  -       Dựa vào hình vẽ, do img4 nên img5 -       Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...