Hai điện tích điểm q1= 6.10-6C và q2 = 6.10-6C đặt tại hai điểm A, B trong chân không cách nhau một khoảng 2a = 6cm. Một điện tích q = 2.10-6C đặt tại điểm M trên đường trung trực của đoạn AB cách đoạn AB một khoảng bằng a. Lực tác dụng lên điện tích q có độ lớn bằng

A.

40N

B.

60N

C.

60N

D.

Một giá trị khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60N

Do điện tích q1, q2 bằng nhau và cùng dấu nên ta thấy hợp lực tác dụng mỗi điện tích lên q đều bằng nhau như hình. Với R = AM = a = 3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.