Hai điện tích điểm q1 = -9 μC, q2 = 4 μC nằm cách nhau 20cm. Tìm vị trí mà tại đó điện trường bằng không.

A.

M cách B(q2)  40cm

B.

M cách B(q2)  30cm

C.

M cách B(q2)  20cm

D.

M cách B(q2)  50cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

M cách B(q2)  40cm

Để điện trường tại M bằng không thì khoảng cách từ M đến điện tích q2:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.