Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn $\frac{{10^{-4}}}{3}$ C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

A.

hút nhau một lực 0,5 N

B.

hút nhau một lực 5 N

C.

đẩy nhau một lực 5N

D.

đẩy nhau một lực 0,5 N

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Dùng công thức: F = $k\frac{|q_1q_2|}{\varepsilon.r^2}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.