Hai điện tích hút nhau bằng một lực 9.10-6 (N). Khi chúng rời xa nhau thêm 2 (cm) thì lực hút là 10-6 (N). Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

A.

1 (cm).

B.

2 (cm).

C.

3 (cm).

D.

4 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 (cm).

F1 = 9.10−6 (N); F2 = 10−6 (N).

= 9 hay r2 = 3r1.

Mà : r2 = r1 + 2 = 3r1  r1 = 1 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.