Hai điện tích q1 = q2 đặt cách nhau một khoảng r = 10 (cm) trong chân không thì đẩy nhau bằng một lực F0 = 10−4 (N). Tăng mỗi điện tích lên gấp đôi, đồng thời nhúng hệ thống vào dầu có ε = 2 thì lực đẩy bây giờ là:

A.

10−4 (N).

B.

2.10−4 (N).

C.

4.10−4 (N).

D.

0,5.10−4 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.10−4 (N).

Ta có: F = k.

Mỗi điện tích tăng 2 lần, ε = 2 nên F tăng lên 2 lần : F = 2.10−4 (N).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.