Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là         

A.

A: AgNO3 và H2SO4 loãng

B.

B: ZnCl2 và FeCl3

C.

C: HCl và AlCl3

D.

D: CuSO4 và HNO3 đặc nguội

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A. Đúng

B. Fe không tác dụng với ZnCl2

C. Fe không tác dụng với AlCl3

D. Fe, Cr, Al không tác dụng với HNO3 đặc nguội.

=> Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.