Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8 cm và 10 cm . Cạnh của hình thoi có giá trị nào?

A.

6 (cm)

B.

Căn bậc hai của 41(cm)

C.

Căn bậc hai của 164 (cm)

D.

9 (cm)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Cạnh của hình thoi là cạnh của một tam giác vuông có độ dài của các cạnh góc vuông là 4 cm và 5 cm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.