Hai đường cong 

A.

tiếp xúc với nhau tại một điểm.

B.

tiếp xúc với nhau tại hai điểm.

C.

tiếp xúc với nhau tại ba điểm.

D.

không tiếp xúc với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do đó, hai đường cong  tiếp xúc với nhau tại điểm (0 ; 0)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.