Hai góc kề một cạnh đáy của hình thang cân?

A.

Bằng 90 độ

B.

Bù nhau

C.

Bằng nhau

D.

Mỗi góc bằng 180 độ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.