Hai khe hẹp Svà S2 song song cách đều một khe sáng hẹp đơn sắc S một khoảng L = 1,0 m. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là α = 0,2 mm. Trên màn ảnh đặt song song cách các khe lâng 1 khoảng D = 0,8 m, ta đo được khoảng cách giữa 10 vân sáng liền nhau là 2,7 cm. Bước sóng đơn sắc và màu của nguồn S là

 

A.

λ = 0,75 mm; màu tím.

B.

λ = 0,75 μm; màu đỏ.

C.

λ = 0,675 mm; màu da cam.

D.

λ = 0,675 μm; màu da cam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

λ = 0,75 μm; màu đỏ. 

Giữa 10 vân sáng có 9 khoảng vân nên mỗi khoảng vân bằng:

= 0,3 cm. Từ i =   λ =  = 0,75. 10-6 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...