Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là         

A.

A. Fe và Au.        

B.

B. Al và Ag.        

C.

C. Cr và Hg.        

D.

D. Al và Fe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các kim loại đứng trước Cu đều có thể đẩy Cu2+ ra khỏi muối của nó. 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.