Hai lăng kính Fres-nen giống hệt nhau có góc chiết quang A = 30', có đáy B chung, được làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng điểm S đặt trong mặt phẳng của đáy B cách hai lăng kính một khoảng d1 = 0,25 m phát ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 μm < λ < 0,75 μm. Một màn E cách hai lăng kính một khoảng d2 = 0,6 m. Xác định vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng màu vàng bước sóng λv = 0,59 μm và số bức xạ cho vân tối tại đó?

A.

x = 1,1 mm; 3 bức xạ.

B.

x = 5 mm; 5 bức xạ.

C.

x = 6 mm; 6 bức xạ.

D.

x = 1,7 mm; 7 bức xạ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 1,1 mm; 3 bức xạ.

Vì góc chiết quang nhỏ nên hai ảnh ảo S1, S2 của S qua hai lăng kính đối xứng với nhau qua SI. Vì hai điểm S1, S2 là ảnh của cùng một nguồn sáng S nên chúng là 2 nguồn kết hợp, hai chùm sáng do chúng phát ra có phần chung là P1IP2 nên trên màn E sẽ có hiện tượng giao thoa trong khoảng P1P2.

Ta có: a = S1S2

 = 2.IS1.tanΔ ≈ 2.IS.tanΔ ≈ 2d1(n – 1)A

 a = 2.0,25.(1,5 - 1).30.3.10-4 = 2,25 (mm).

Khoảng vân i của ánh sáng màu vàng:  ≈ 0,22 (mm).

Vị trí vân sáng bậc 5 là:  = 1,1 (mm).

Vị trí của các vân tối: .

Để các vân sáng trùng với vân vàng bậc 5 thì:

Theo đầu bài 

 3,4 < k < 6,8  k = 4, 5, 6. Suy ra có 3 bức xạ cho vân tối tại vị trí vân sáng vàng bậc 5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...