Hai lăng kính thuỷ tinh n = 1,5 có góc chiết quang nhỏ A = 0,003 rad được ghép sát, các đáy tạo thành lưỡng lăng kính Fre-nen. Khe sáng hẹp đơn sắc S song song với cạnh của các lăng kính ở cách O một khoảng d = 50 cm có hai ảnh S1 và S2 tạo thành hai nguồn sóng kết hợp gây ra giao thoa trên màn ảnh đặt vuông góc với SO và cách O một khoảng d' = 1 m. Khi bước sóng ánh sáng do khe S phát ra là 0,50 μm, thì số vân quan sát được và độ rộng khoảng vân là

A.

2 vân sáng xen kẽ 1 vân tối, khoảng vân i = 0,5 mm.

B.

7 vân sáng xen kẽ 6 vân tổì, khoảng vân i = 0,5 mm.

C.

6 vân sáng xen kẽ 5 vân tối khoảng vân i = 0,50 mm.

D.

13 vân sáng xen kẽ 12 vân tối, khoảng vân i = 0,50 mm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6 vân sáng xen kẽ 5 vân tối khoảng vân i = 0,50 mm.

Khoảng vân là i = = = 0,5 . 10-3 m

Bề rộng của trường giao thoa có chứa: = 6 khoảng vân nghĩa là có 7 vân sáng xen kẽ với 6 vân tối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...