Hai lò xo có độ cứng k1, k2 được ghép nối tiếp thì độ cứng của hệ lò xo là:

A.

k = k1 + k2.

B.

C.

.

 

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.