Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu các mạch đó có:

A.

Tần số dao động riêng bằng nhau.

B.

Độ cảm ứng bằng nhau.

C.

Điện dung bằng nhau.

D.

Điện trở bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tần số dao động riêng bằng nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.