Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm, đặt cách nhau một khoảng a = 2 mm phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm như hình bên. Màn quan sát cách hai nguồn một khoảng D = 2 m. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A.

A là vân sáng bậc 2.

B.

A là vân sáng bậc 1.

C.

A là vân tối thứ 2.

D.

A là vân tối thứ 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A là vân sáng bậc 2.

Khoảng vân giao thoa:  = 0,5 (mm).

Điểm A cách vân sáng trung tâm một đoạn  = 1 (mm).

Ta thấy xA = k.i = 2.0,5  k = 2  A là vân sáng bậc 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...