** Hai nguồn sóng A và B cách nhau một khoảng  = 50 mm dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: x = 5sin100πt (mm).

Xét về một phía đường trung trực của AB, ta thấy gợn sóng bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 15 mm và điểm M' có hiệu số M'A – M'B = 35 mm.

Bước sóng λ và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A.

λ = 1 (mm); v = 5 (cm/s).

B.

λ = 1,0 (mm); v = 50 (cm/s).

C.

λ = 10 (mm); v = 5 (cm/s).

D.

λ = 10 (mm); v = 50 (cm/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ = 10 (mm); v = 50 (cm/s).

Vì: MA – MB = kλ = 15 (mm) và M'A – M'B = (k + 2)λ = 35 (mm).

 2λ = 20  λ = 10 (mm) và v = λ.f = 10.50 = 500 (mm/s) = 50 (cm/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...