Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương:

A.

Cùng biên độ, cùng tần số.

B.

Cùng biên độ, độ lệch pha không đổi.

C.

Cùng tần số, cùng tốc độ truyền sóng.

D.

Cùng tần số, độ lệch pha không đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...