Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng:  

A.

Biên độ nhưng khác tần số.        

B.

Pha ban đầu nhưng khác tần số.

C.

Tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.        

D.

Biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

 

Vậy đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...