Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng dao động:

A.

cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

B.

cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.

C.

cùng phương, cùng biên độ và cùng pha.

D.

cùng biên độ, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...