Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 gam được treo vào 1 điểm O bằng 2 sợi dây không dãn dài 10 cm, 2 quả cầu tiếp xúc nhau. Tích điện cho 1 quả cầu thì thấy 2 quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 60°. Điện tích mà ta đã truyền cho quả cầu là

A.

q = 3,58.10-7C

B.

q = - 3,58.10-7C

C.

q = ±3,58.107C

D.

q = ±12,5.10-7C

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

q = ±3,58.107C

Khi dây treo hợp với nhau 60° thì điểm treo và hai điện tích tạo thành một tam giác đều. Khi đó lực giữa hai quả là

 

Vì tích điện đều cho cả 2 quả nên ⇒ Q = 2q = ±3,58.107C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.