Hai quả cầu kim loại cùng kích thước nhưng cho tích điện trái dấu và có độ lớn khác nhau. Sau khi cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ

A.

luôn luôn đẩy nhau.

B.

luôn luôn hút nhau.

C.

có thể hút hoặc đẩy tùy thuộc vào khoảng cách giữa chúng.

D.

Cc thể hút hoặc đẩy tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Luôn luôn đẩy nhau.

Theo định luật bảo toàn điện tích, do hai quả cầu cùng kích thước nên sau khi tiếp xúc chúng có cùng điện tích: . Do đó chúng sẻ đẩy nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.