Hai thanh kim loại A và B có cùng tiết diện, cùng chiều dài ban đầu. Khi nung nóng hai thanh kim loại đến nhiệt độ  thì thanh A dài hơn thanh B. Khi làm lạnh hai thanh đến nhiệt độ thì

A.

thanh A dài hơn thanh B.

B.

hai thanh dài bằng nhau.

C.

thanh A ngắn hơn thanh B.

D.

tùy theo độ chênh lệch nhiệt độ (t1 - t2) là lớn hay bé mà thanh A có thể dài hơn hay ngắn hơn thanh B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thanh A ngắn hơn thanh B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.