. Hai thí sinh img1img2 tham gia một buổi thi vấn đáp. Cán bộ hỏi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì trong đó để xác định câu hỏi thi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là như nhau, xác suất để 3 câu hỏi img3 chọn và 3 câu hỏi img4 chọn có ít nhất 1 câu hỏi giống nhau là         

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Không gian mẫu là tập hợp gồm các cặp hai bộ 3 câu hỏi, mà ở vị trí thứ nhất của cặp là bộ 3 câu hỏi thí sinh img1 chọn và ở vị trí thứ hai của cặp là bộ 3 câu hỏi thí sinh img2 chọn. ●         Thí sinh img3img4 cách chọn img5 câu hỏi từ bộ gồm 10 câu hỏi. ●         Thí sinh img6img7 cách chọn img8 câu hỏi từ bộ gồm 10 câu hỏi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là img9. Gọi img10 là biến cố img113 câu hỏi img12 chọn và 3 câu hỏi img13 chọn có ít nhất 1 câu hỏi giống nhauimg14. Để tìm số phần tử của img15, ta đi tìm số phần tử của img16 như sau ●         Giả sử img17 chọn trước nên có img18 cách chọn img19 câu hỏi từ bộ gồm 10 câu hỏi. ●         Để img20 chọn khác img21 thì img22 phải chọn 3 trong 7 câu hỏi còn lại từ bộ 10 câu hỏi nên có img23 cách chọn. Suy ra số phần tử của biến cố img24img25. Vậy xác suất cần tính img26. Vậy đáp án đúng là B.

Bài tập tương tự. Với đề bài như trên và câu hỏi là tính xác suất để img27 câu hỏi img28 chọn và img29 câu hỏi img30 chọn có đúng img31 câu hỏi giống nhau. Đáp số: img32    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.