Hai thùng M và N có chứa dầu. Lượng dầu trong thùng M ít hơn lượng dầu trong thùng N 7 lít. Nếu chuyển 8 lít dầu từ thùng N sang thùng M thì tỉ số số lít dầu của thùng M và thùng N lúc này là $\frac{3}{2}$. Tìm số lít dầu ở thùng M ban đầu.

A.

19 lít

B.

20 lít

C.

18 lít

D.

21 lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Sau khi chuyển 8 lít dầu từ thùng N sang thùng M thì số lít dầu ở thùng M hơn số lít dầu ở thùng N là: $8 \times 2 - 7 = 9$ (lít) Số lít dầu ở thùng M sau khi chuyển là: $9:\left( {3 - 2} \right) \times 3 = 27$(lít) Số lít dầu ở thùng M ban đầu là: 27 – 8 = 19 (lít) Đáp số: 19 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...