Hai vật dẫn mang điện đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Dịch chuyển để khoảng cách giữa hai vật đó giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng và đổ đầy vào giữa chúng một chất điện môi lỏng có ε = 4. Khi đó lực tương tác giữa hai vật là

A.

Tăng lên hai lần

B.

Giảm đi hai lần

C.

Tăng lên bốn lần

D.

Không đổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không đổi

Nếu hằng số điện môi không đổi thì ta có 

 Ở đây hằng số điện môi tăng gấp 4 lần, vậy suy ra F không đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...