Hàm sốimg1:        

A.

Đồng biến trên mỗi khoảng img1 và nghịch biến trên mỗi khoảngimg2 với img3.

B.

Đồng biến trên mỗi khoảngimg1 và nghịch biến trên mỗi khoảngimg2 với img3.

C.

Đồng biến trên mỗi khoảng img1 và nghịch biến trên mỗi khoảngimg2 với img3.

D.

Đồng biến trên mỗi khoảng img1 và nghịch biến trên mỗi khoảng img2 với img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Hàm số img1 đồng biến trên mỗi khoảng img2 và nghịch biến trên mỗi khoảng img3 với img4.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...