Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vnchỉ đạt cực đại mà không có cực tiểu với m:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...