Hàm số img1 có bảng biến thiên sau img2  Hàm số đạt cực tiểu tại  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại img1

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.