: Hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng? img2 

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Trường hợp này rõ ràng là có 3 cực trị với img1 , tuy nhiên điểm cắt trục tung img2 có tung độ dương nên ta có img3 

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.