Hàm số img1 có đúng một cực trị khi và chỉ khi  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 tuỳ ý.

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  img1 img2. img3 . Hàm số có đúng một cực trị img4 PT img5 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép bằng 0img6.

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.