Hàm số img1 có giá trị lớn nhất trên đoạn img2 là:  

A.

10

B.

12

C.

14

D.

17

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1, cho img2. Khi đó: img3, img4, img5. Vậy img6.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.