Hàm số  có mấy điểm cực trị?

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0

Hàm số  có y' = -(2x + 1)2 ≤ 0, ∀x nên nghịch biến trên R. Vậy hàm số không có điểm cực trị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.