Hàm số img1 đạt cực đại tại:                

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Ta có: img1 img2 Lại có: img3 img4 Hàm số đạt cực đại tại img5 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.