Hàm số img1 đạt cực đại tại img2 bằng :                 

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp tự luận] img1 img2 Lập bảng biến thiên Þ Hàm số đạt cực đại tại img3.  

 

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.