Hàm số img1 đạt giá trị nhỏ nhất tại img2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1  img2  Mà img3 img4. Suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng img5. Dấu img6 xảy ra img7 Chọn B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.