Hàm số img1 đồng biến trên khoảng nào?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1nênimg2 có hai nghiệm img3 và img4. Lập BBT ta được hàm số đồng biến trên khoảng img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.