Hàm số img1 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1, img2. Bảng biến thiên img3  .

Dựa vào bảng, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng img4.  

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.