Hàm số nào dưới đây đồng biến trên img1?

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Hàm số img1 đồng biến trên img2 nên đồng biến trên img3. Chọn A + Hàm số img4 đồng biến trên img5. Loaị B. + Hàm số img6 nghịc biến trên img7. Loaị C. + Hàm số img8 đồng biến trên img9. Loaị D.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...