Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ Capture2   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta có img1 nên chỉ có hàm số img2 là thỏa mãn.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.