Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A.

$y=sinx$

B.

$y=cosx$

C.

$y=tanx$

D.

$y=cotx$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Hàm $y=cosx$ là hàm số chẵn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.