Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dễ thấy hàm số img1 là hàm số lẻ. Với B ta có img2 Vậy hàm số ở B là hàm số lẻ. Với C ta có TXĐ img3là tập đối xứng. img4  Vậy hàm số ở C là hàm số lẻ. 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...