Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1 ta có img2với img3 nên hàm số không có cực trị.

Đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...